IB3 Música, web del món musical a Balears - Música Útil

Música Útil

//002: Música Útil (Autoedició, 2010)

Segona part d’aquesta trajectòria ascendent iniciada en el pop, per un artista que va per camins musicals ja recorreguts per noms del nivell de Pau Riba, Pep Laguarda, Atlas Sound o Animal Collective. Tot i que Serra, va més enllà de semblar-se a aquestes influències, sinó que les empra per construir en el segon disc de la seva més que interessant trajectòria, un univers musical enorme.

 

 

IB3 Música | C/ Manuel Azaña 7-a 07006 Palma | 971 139 931 | musicals@ib3radio.com