La ruta d'orfeu | Isabel Ribot

La visió femenina de la música clàssica en la conversa amb Pere Estelrich